انتشار چهارمین ماهنامه روزنه

۳۱ تیر ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۱۱۰ اخبار شیرپوینت
چهارمین ماهنامه روزنه در مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی اردکان انتشار یافت.
انتشار چهارمین ماهنامه روزنه

چهارمین ماهنامه روزنه در مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرکهای صنعتی اردکان انتشار یافت. در این نشریه مطالبی درخصوص مدیریت، حسابداری و جوشکاری و همچنین اخباری از مرکز آموزشی دیده می شود.


نظر شما :