اختصاص 440 فقره وام شهریه به دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان

۲۶ تیر ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۱۰۹ اخبار شیرپوینت
اختصاص 440 فقره وام شهریه به دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان
اختصاص 440 فقره وام شهریه به دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان

440 فقره وام شهریه به دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد اختصاص یافت که در این میان مرکز بافق با 111 درخواست وام، بیشترین تعداد وام را به خود اختصاص داد. مبلغ قابل پرداخت به هر دانشجو 1500000 ریال می باشد. هر دانشجو می تواند در طول دوره تحصیل دوساله خود حداکثر چهار بار از وام شهریه استفاده نماید. دانشجویان پس از اتمام تحصیل خود می توانند بدهی خود را بصورت اقساطی به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایند.


نظر شما :