برگزاری نشست هیات اجرایی جذب مدرس

۲۲ تیر ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۱۰۸ اخبار شیرپوینت
برگزاری نشست هیات اجرایی جذب مدرس
برگزاری نشست هیات اجرایی جذب مدرس

اولین جلسه هیات اجرایی جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان یزد برگزار شد.در این نشست درخصوص چگونگی جذب و بکارگیری مدرسان و بررسی صلاحیتهای علمی و عمومی مدرسان بحث و تبادل نظر شد.

جذب مدرس

جذب


نظر شما :