نوسازی خوابگاههای دانشجویی مرکز بافق

۲۶ مهر ۱۳۹۰ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۰۵۷ اخبار شیرپوینت
نوسازی خوابگاههای دانشجویی مرکز بافق
نوسازی خوابگاههای دانشجویی مرکز بافق

بامساعدت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و پیگیریهای معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش علمی-کاربردی بافق، خوابگاه دانشجویان پسر و دختر این مرکز نوسازی و تجهیز شد


نظر شما :