اولین نشست رؤسای مراکز استان در سال تحصیلی جدید

۰۶ مهر ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۲۹۵۹ اخبار شیرپوینت
اولین نشست رؤسای مراکز استان در سال تحصیلی جدید
اولین نشست رؤسای مراکز استان در سال تحصیلی جدید

صبح امروز اولین نشست رؤسای مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد در واحد استان یزد برگزار شد. در این نشست دکتر صدرا ابرقویی، سرپرست واحد استانی یزد با اشاره به تشکیل کمیته راهبردی نظام ملی آموزش مهارتی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی، خواستار ارائه راهکارها و پیشنهادات رؤسای مراکز و کارشناسان در این خصوص شد. وی با اشاره به کاستی های موجود در سه خرده نظام فعلی، تدوین نظام آموزش مهارتی در راستای ارتقاء این سه خرده نظام با توجه به نیازها و ظرفیتهای استان و متناسب با شرایط اقلیمی و بومی و با استفاده از تجربیات جهانی در  امر آموزش را امری ضروری دانست. در ادامه رؤسای مراکز آموزش علمی-کاربردی استان به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند. با پیشنهاد دکتر رحیمی نسب، رئیس مرکز بهزیستی تفت، مقرر شد کارگروههایی در چهار گروه آموزشی تشکیل و بصورت تخصصی، موضوع نظام آموزش مهارتی سنجش و بررسی گردد. در پایان این نشست با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در خصوص تقویم فرهنگی و آموزشی مباحثی مطرح شد. قرار است روز چهارشنبه جلسه تکمیلی در واحد استان برگزار گردد.


نظر شما :