بازدید نظارتی از نحوه برگزاری امتحانات مراکز آموزش علمی-کاربردی یزد

۲۳ تیر ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۹۴۵ اخبار شیرپوینت
بازدید نظارتی از نحوه برگزاری امتحانات مراکز آموزش علمی-کاربردی یزد
بازدید نظارتی از نحوه برگزاری امتحانات مراکز آموزش علمی-کاربردی یزد

کارشناسان واحد استانی یزد طبق برنامه زمانبندی از ابتدای تیرماه، از مراکز آموزش علمی-کاربردی استان بازدید نمودند. این بازدیدها با هدف بررسی و ارزیابی نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم و پودمان صورت پذیرفت. مراکز بر اساس استانداردهای برگزاری یک امتحان، مورد ارزیابی قرار گرفتند و از نتایج آن آگاه شدند تا در جهت رفع کاستی های احتمالی اقدام نمایند.


نظر شما :