برگزاری دومین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی واحد استان یزد در سال جاری

۳۱ فروردین ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۸۷۹ اخبار شیرپوینت
دومین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی واحد استان یزد در سال جاری برگزار شد
برگزاری دومین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی واحد استان یزد در سال جاری

دومین جلسه کمیته نظارت و ارزیابی واحد استان یزد در سال جاری برگزار شد. در این جلسه که با محوریت بررسی مسائل و مشکلات یکی از مراکز تحت نظارت و با حضور سرپرست آن مرکز برگزار گردید، اعضای کمیته نظارت ضمن بررسی پرونده های مدرسین، دانشجویان، امور مالی و ... راهکارهایی درخصوص رفع نواقص موجود ارائه نمودند. دبیر کمیته و کارشناس نظارت و ارزیابی واحد استانی براساس شیوه نامه اجرایی ماده 14 آیین نامه کمیته نظارت و ارزیابی، ضمن تنظیم صورتجلسه براساس مصادیق تخلف و تنبیهات ممکن، مواردی را جهت تصمیم گیری و یا پیشنهاد، به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی اعلام نمود. در پایان، اعضای کمیته ضمن موافقت با مهلت شش ماهه خواسته شده از طرف مرکز جهت رفع نواقص و عدم تکرار مصادیق تخلف، احکام صادرشده را پس از مهلت یادشده لازم الاجرا دانستند.


نظر شما :