اولین نشست مشترک دبیران انجمنهای علمی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد

۲۳ فروردین ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۸۷۸ اخبار شیرپوینت
اولین نشست مشترک دبیران انجمنهای علمی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد
اولین نشست مشترک دبیران انجمنهای علمی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد

روز گذشته اولین نشست مشترک دبیران انجمنهای علمی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد، در واحد استانی برگزار شد. در این نشست، پیرامون سومین جشنواره ملی حرکت و شرایط و ضوابط حضور انجمنهای علمی و شاخصهای ارزیابی آثار، بحث و تبادل نظر گردید. در ادامه حاضرین این نشست به بیان فعالیتهای انجمنهای علمی مراکز پرداختند و درخصوص ارتباط بیشتر انجمنهای علمی مراکز با یکدیگر و تبادل اطلاعات بیشتر، راهکارهایی ارائه نمودند. در پایان این نشست مقرر گردید دبیران انجمنها، موارد قابل ارائه در جشنواره ملی حرکت را معرفی نمایند تا مقدمات حضور دانشجویان و امکان ارائه فعالیتهای آنها در این جشنواره فراهم شود.


نظر شما :