برگزاری اولین نشست اعضای کمیته هیات ممیزه واحد استانی یزد در سال جدید

۱۹ فروردین ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۸۷۶ اخبار شیرپوینت
برگزاری اولین نشست اعضای کمیته هیات ممیزه واحد استانی یزد در سال جدید
برگزاری اولین نشست اعضای کمیته هیات ممیزه واحد استانی یزد در سال جدید

روز چهارشنبه مورخ 18/01/1389 اولین نشست اعضای کمیته هیات ممیزه در سال جدید، با حضور کلیه اعضا در واحد استانی برگزار شد. در این جلسه تعداد 7 پرونده متقاضی تدریس بررسی شد و با 5 مورد آن موافقت گردید. در پایان، مقرر شد 2 پرونده دیگر پس از رفع نقص در نشست بعدی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.


نظر شما :