عزیمت کاروان راهیان نور متمرکز دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد

۲۳ اسفند ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۲۸۶۹ اخبار شیرپوینت
عزیمت کاروان راهیان نور متمرکز دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد
عزیمت کاروان راهیان نور متمرکز دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد

روز گذشته کاروانی متشکل از دانشجویان دختر مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد به اردوی زیارتی مناطق جنگی اعزام شدند. در این اردوی 5 روزه تعداد 30 نفر از دانشجویان دختر از مراکز ساختمان و شهرسازی، بافق، فرهنگ و هنر، بهزیستی و میبد حضور دارند.


نظر شما :