بازدید فشرده از مراکز آموزش علمی کاربردی استان یزد

۰۸ مهر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۲۷۸۲ اخبار شیرپوینت
بازدید فشرده از مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت واحد استانی از چهارم مهرماه آغاز شد.
 بازدید فشرده از مراکز آموزش علمی کاربردی استان یزد

بازدید فشرده از مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت واحد استانی از چهارم مهرماه آغاز شد.

بر اساس دستور مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی، از روز شنبه مورخ 4/7/88 بازدیدهای فشرده ای در خصوص نظارت کلی بر روند ثبت نام دانشجویان و آغاز فعالیتهای آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی توسط  کارشناسان واحد استانی یزد آغاز شد و تا نهم مهرماه ادامه خواهد داشت.


نظر شما :