برگزاری آزمون پایان دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده

۱۳ تیر ۱۳۸۸ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۷۴۳ اخبار شیرپوینت
آزمون پودمانی مدیریت خانواده در واحد استانی یزد در نهایت نظم و انضباط برگزار گردید
برگزاری آزمون پایان دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده

آزمون پودمانی مدیریت خانواده در واحد استانی یزد در نهایت نظم و انضباط برگزار گردید. در این آزمون تعداد 23 نفر در پودمان آداب و معاشرت و همسرداری، 28 نفر در پودمان آشپزی و سفره آرایی، 9 نفر در پودمان پرورش گلهای زینتی، 22 نفر در پودمان جمعیت، بهداشت و فوریتهای پزشکی، 27 نفر در پودمان حقوق خانواده، 21 نفر در پودمان دکوراسیون و تزئینات داخل خانه، 36 نفر در پودمان روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان، 14 نفر در پودمان کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی، 8 نفر در پودمان مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی در خانه، 23 نفر در پودمان مشاور خانواده و  1 نفر در پودمان کاربری کامپیوتر شرکت نمودند.


نظر شما :