صدور ابلاغ ناظران ثابت امتحانی در مرکز آموزش علمی-کاربردی واحد استان یزد

۰۲ تیر ۱۳۸۸ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۲۷۳۹ اخبار شیرپوینت
صدور ابلاغ ناظران ثابت امتحانی در مرکز آموزش علمی-کاربردی واحد استان یزد
صدور ابلاغ ناظران ثابت امتحانی در مرکز آموزش علمی-کاربردی واحد استان یزد

به منظور حمایت و همراهی با مراکز آموزش علمی-کاربردی استان و ایجاد بستر قانونی مناسب نظارتی از سوی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان یزد ابلاغ ناظران ثابت در مراکز آموزش علمی-کاربردی در زمان برگزاری امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی جاری صادر گردید.


نظر شما :