مرکز آموزش علمی کاربردی بافق

مرکزعلمی کاربردی بافق در سال 1382 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته های ماشین ابزار، استخراج معدن و تعمیرات مکانیکی فعالیت خود را آغاز نمود و هر سال متناسب با نیازهای شغلی منطقه به دلیل دارا بودن صنایع معدنی و کارخانه های جوار معدنی و حمل و نقل ریلی ، تعداد رشته های مقطع کاردانی و کارشناسی خود را افزایش و تا سال 1395 موفق به اخذ 22 کد رشته در سه گروه صنعت ، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر گردیده است و در حال حاضر با دارا بودن 400 دانشجوی فعال به فعالیت خود ادامه می دهد. از جمله افتخارات علمی مرکز می توان چاپ دو عنوان کتاب و ارائه چندین مقاله علمی از سوی اساتید مرکز در همایش های ملی ، ثبت شش مورد اختراع توسط دانشجویان مرکز و همچنین کسب عنوان غرفه برتر در دوازدهمین نمایشــگـاه دستاوردهـــای پژوهــش و فنــاوری کــل کشــور در ســال 1390 را نام برد.

آدرس: یزد- بافق- کیلومتر 2 بلوار زنده یاد محمد دهستانی بافقی- جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

تلفن: 31453444

تعداد بازدید:۱۸۱۳