"استان یزد ظرفیت ایجاد دبیرخانه ورزشهای آیینی دانشگاه را دارد."

"استان یزد ظرفیت ایجاد دبیرخانه ورزشهای آیینی دانشگاه را دارد."

"استان یزد ظرفیت ایجاد دبیرخانه ورزشهای آیینی دانشگاه را دارد."
۰۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۸ کد : ۴۶۸۰۶ اخبار
"استان یزد ظرفیت ایجاد دبیرخانه ورزشهای آیینی دانشگاه را دارد."
"استان یزد ظرفیت  ایجاد دبیرخانه ورزشهای آیینی دانشگاه را دارد."

 به گزارش روابط عمومی: سید ابوالفضل تجلی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور در استان یزد  با رئیس واحد استانی دیدار و شرایط و ظرفیت های میزبانی این استان در اولین دوره مسابقات تیر و کمان دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی را بررسی کرد

در این دیداردکتر احمدی ضمن تشکر از توجه معاونت فرهنگی و دانشجویی و حسن اعتماد در واگذاری میزبانی مسابقات به واحد استانی یزد، آمادگی یزد را جهت ایجاد دبیرخانه دائمی ورزشهای آیینی و سنتی اعلام نمود

در ادامه سید ابوالفضل تجلی ضمن تشکر از توجه واحد استانی یزد، به توسعه فعالیتهای فرهنگی ورزشی ؛ با دکتر احمدی رئیس واحد استانی یزد به بحث و بررسی وضعیت ورزش در استان خصوصا حوزه ورزش همگانی پرداخت. در این دیدار پس از بررسی جایگاه استان در حوزه قهرمانی و ورزش همگانی؛ با حضور آقای سیانکی دبیر دفتر امور مشترک انجمنهای ورزشی دانشگاه و مهندس کاظم پور رئیس هیات تیر و کمان یزد  در خصوص مباحث فنی مسابقات و توسعه کیفی موارد مطرح و در پایان نیز از محل اسکان و سالن برگزاری مسابقات  بازدید به عمل آمد.

اولین دوره مسابقات تیرو کمان دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی استان یزد در نیمه اول آذر ماه برگزار خواهد شد.


نظر شما :