بررسی تک پودمان های آموزشی تحت عنوان " کسب مهارت در شناخت حقوق خانواده" در واحد استانی

۲۳ تیر ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۴۸۹ اخبار شیرپوینت
.
بررسی تک پودمان های آموزشی تحت عنوان " کسب مهارت در شناخت حقوق خانواده" در واحد استانی

بررسی تک پودمان های آموزشی تحت عنوان " کسب مهارت در شناخت حقوق خانواده" در دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور مسئولین دادگستری استان یزد

تک پودمان های کسب مهارت در شناخت خانواده در شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد مطرح ومورد بررسی قرار گرفت

در این جلسه دکتر صدرا ابرقویی به نقش این دانشگاه در  مهارت آموزی و توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاه ها ومراکز آموزشی در قالب آموزش های کوتاه مدت (تک پودمان) اشاره کرد. این جلسه که با حضور معاونین دادگستری استان و معاون اموزشی دانشگاه یزد و سایر اعضای شورای آموزشی  تشکیل شد ، تک پودمان های " کسب مهارت در شناخت حقوق خانواده " مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

 فراگیران  این تک پودمان ها ،مهارت کسب مسائل و درخواست ها ، شناخت نسبی از مراحل دادرسی ، ضوابط  طرح دعوی  و بخشنامه های صادره در موضوع خانواده را کسب خواهند کرد.


نظر شما :