تالیف کتاب دکتر صدرا ابرقویی با عنوان" مهندسی عوامل انسانی "

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۳۳۵ اخبار شیرپوینت
کتاب مهندسی عوامل انسانی با قلم دکتر صدرا ابرقویی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد ترجمه و تالیف شد
تالیف کتاب دکتر صدرا ابرقویی با عنوان" مهندسی عوامل انسانی "

دکتر صدرا ابرقویی مؤلف این کتاب به برخی از نکات برجسته علمی این کتاب اشاره کرده است

کتاب مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی کاربردی) می تواند  شروعی برای طراحی مهندسی فناوری ارشد و خبره تحت عنوان "مهندسی عوامل انسانی در صنعت وتولید " در دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد چراکه این رشته ماهیتآ کاربردی بوده و در راستای افزایش بهره وری در بخش  های اقتصادی کشور ضروری و در حال حاضر  بصورت کاربردی در دانشگاه های ایران این رشته وجود ندارد.

همچنین مطالب این کتاب  از مطالبی اتخاذ شده است که در دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود.

گستردگی و پیوستگی مطالبی که در این کتاب به بحث گذاشته شده است در منابع فارسی فعلی که در دانشگاه های ایران تدریس می شود کمتر به چشم می خورد

 در این کتاب از اصولی سخن گفته  شده است که در طراحی و بهینه سازی سازمان های مختلف با هدف افزایش بهره وری ، انگیزش مشارکت کارکنان، ایمنی و رضایت شغلی ، کیفیت زندگی کاری، اثری شایان توجه دارند.

بیشتر بخش های کتاب با نمونه های واقعی و کاربردی در هم آمیخته شده است

برخی از مطالب بیان شده در این کتاب عبارتند از: طراحی ایستگاه کاری، اندازه بدن و آنتروپومتری ایرانیان ، سیستم های انسان – ماشین، اصول و ارگونومیکی روشنایی، صدا وارتعاش، کار شبانه و کار شیفتی، کنترل اعصاب در حرکت، خستگی ، استرس، کار ماهیچه ای و ....

این کتاب توسط نشر فناوران به آدرس تهران –خیابان انقلاب  مقابل دانشگاه تهران –پاساژ فروزنده به چاپ رسیده است

 


( ۱ )

نظر شما :