پنجمین نشست سال 91 حلقه صالحین دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان یزد با حضور اعضاء برگزار شد.

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۱۵۳ اخبار شیرپوینت
پنجمین نشست سال 91 حلقه صالحین دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان یزد با حضور اعضاء برگزار شد.
پنجمین نشست سال 91 حلقه صالحین دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان یزد با حضور اعضاء برگزار شد.

نظر شما :